english

Bevrijd u van uw huishoudelijke taken !
De dienstencheque in het kort ...


De dienstencheque is een door de federale staat gesubsidieerd systeem dat de particuliere gebruiker een betaalmiddel verschaft waarmee hij een werknemer van een erkende onderneming kan betalen voor huishoudelijk werk dat zowel bij hem thuis als buiten zijn woning verricht wordt.
Een dienstencheque met een waarde van 20,80 € per gepresteerd uur, heeft dank zij de subsidie van de federale staat een aanschafwaarde van 7,50 € voor de particulier, die daarenboven ook nog geniet van een belastingaftrek.
De sociale verzekeringskassen kennen aan jonge moeders, die hun werkzaamheden als zelfstandige hervat hebben, ook nog eens gratis 105 dienstencheques toe in het kader van de moederschaphulp.
Het systeem wordt onder twee vormen aangeboden: een papieren cheque en een elektronische cheque.

Papieren dienstencheque

De particulier schrijft zich in op het dienstencheque-systeem en ontvangt bij de bevestiging een gebruikersnummer. Hiermee kan hij dienstencheques bestellen die Sodexo hem, na ontvangst van zijn betaling met de post toestuurt.
De particulier maakt een afspraak met een erkende onderneming die een werknemer met een arbeidsovereenkomst dienstencheques ter beschikking stelt.
Zodra de werknemer klaar is met zijn werk, overhandigt de particulier één dienstencheque per gepresteerd uur aan de werknemer.
De erkende onderneming verzamelt de dienstencheques die zijn werknemers inleveren en stuurt ze naar Sodexo om terugbetaling te krijgen.

 

 

Electronische dienstencheque

De particulier schrijft zich in op het dienstencheque-systeem en ontvangt bevestiging van zijn inschrijving in het systeem dat hij gekozen heeft. Na ontvangst van zijn betaling kan hij meteen beschikken over deze elektronische dienstencheques.
De particulier maakt een afspraak met een erkende onderneming die een werknemer met een arbeidsovereenkomst dienstencheques ter beschikking stelt.
Zodra de werknemer klaar is met zijn werk, meldt de werknemer via de telefoon van de gebruiker aan de interactieve spraakdienst van Sodexo welke prestatie hij heeft verricht en gedurende hoeveel uur. Van zodra de onderneming op het beveiligde extranet deze informatie gevalideerd heeft, kan de particulier ook zijn goedkeuring melden per telefoon of via het Internet.
De onderneming stuurt aan Sodexo de lijst met alle prestaties waarvoor terugbetaling gevraagd wordt.